19-3-2006, Zeer grote brand Radio Kootwijk (gebouw H)